MIKROPILOTY A KOTVY

Naše firma vlastní technologii na provádění mikropilot od průměrů vrtu 89 mm do 325 mm. Provádíme mikropiloty trubkové, tyčové, košové, dále záporové stěny. Disponujeme vrtnými soupravami různých velikostí, které jsou schopny přizpůsobit se rozdílným požadavkům zákazníků. Jsme schopni zajistit a zpevnit základy uvnitř budov, zajistit opěrnou zeď v řece.

Dále provádíme zemní kotvy, pomocí kterých lze zajistit stěny hlubokých výkopů, zasanovat sesuv nebo zajistit skalní masiv. Provádíme rovněž technologii stříkaného betonu.