PILOTY

Provádíme piloty metodou CFA profilů DN 600 a 900, piloty klasickou technologií DN 600 - DN 1200.

Novinkou ve výrobním programu naší firmy je provádění pilot průměrů DN 400 a 600. Naše unikátní technologie spočívá v roztlačování zeminy při vrtání pomocí speciální roztlačovaní hlavy a následné betonáže pod tlakem při vytahování roztláčecí hlavy zpět. Tato technologie je použitelná pouze na málo únosné zeminy a nevzniká při ní vytěžená zemina. Při této technogii odpadá nutnost pažení vrtu!