PILOTY

Provádíme piloty metodou CFA profilů DN 600, 750 a 900 mm, piloty klasickou technologií DN 600, 750, 900 a 1200 mm.

Ve výrobním programu naší firmy je i provádění pilot OMEGA průměrů DN 400 a 600. Naše unikátní technologie spočívá v roztlačování zeminy při vrtání pomocí speciální roztlačovaní hlavy a následné betonáže pod tlakem při vytahování roztláčecí hlavy zpět. Tato technologie je použitelná pouze na málo únosné zeminy a nevzniká při ní vytěžená zemina. Při této technogii odpadá nutnost pažení vrtu!