ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

V posledních letech s masivním rozvojem výstavby v intravilánu měst je často nutné zajišťovat výkop pro stavební jámu pomocí speciálních technologií.

Zajištění stavebních jam provádíme pomocí záporových stěn ať už kotvených, nebo nekotvených. Jako výplň mezi záporami používáme výdřevu, nebo stříkaný beton. Okolní objekty zajišťujeme pomocí mikropilot nebo tryskové injektáže. Zajistit stavební jámu umíme i ve velmi stísněných podmínkách.

Každá stavební jáma je unikátní, pro provedení rádi zpracujeme i projektovou dokumentaci.